top of page
180862716_4132972013388003_7385015360294

acm

portfolio

home: Welcome

Bio

Alexandra Cihanská Machová (*1985), skladateľka a zvuková umelkyňa zo Sabinova (Slovensko).
Momentálne pôsobí v Prahe (Česká rep.), kde v roku 2019 dokončila magisterký program v Centre
audiovizuálních studií na FAMU. Predtým študovala Multimediálnu kompozíciu na JAMU v Brne, a Hudobnú
vedu na MUNI v Brne. Jej hlavným vyjadrovacím prostriedkom je zvuk v najrôznejších formách od
akustických nástrojov, terénnych nahrávok, po live coding a iné, ten ale často prepája aj s inými médiami. V
minulosti zvykla pracovať s väčšími formami ako je multimediálny koncert, momentálne sa zaoberá
intenzívnejšie zvukom v priestore, zvukovej inštalácii, a aktuálne i zvuku vo virtuálnom prostredí. Robí i
hudbu pre film, divadlo, či rozhlas, pracuje s pohyblivým obrazom.

home: Bio
Planted in the Body_GM_foto Studio Flusser (21).jpg

jara

instalace ve spolupráci s Nikolou Brabcovou 
výstava Planted in the body, Meetfactory 2021

Kurátorský text k výstave:
http://www.meetfactory.cz/media/files/mf_pib_en_web.pdf

home: Text
home: Pro Gallery

Virtuální prohlídka výstavy Planted in the body.

home: About

.

.

.

home: Text
pohoda_edited.jpg

pohoda on the ground performance

curated by Diera do sveta

home: Text
home: HTML Embed

.

.

.

home: Text
nap_edited.jpg

nap music

composition for Sensorium festival 2021

“Odpočinok by nemal byť niečo, čo si musíte zaslúžiť. Ak si chcem na chvíľu zdriemnuť, je to moje právo.”
– Tricia Hersey, aktivistka a zakladateľka Nap Ministry

Little Nap Music je mini séria koncertov – kompozícií, ktoré vznikli na objednávku Sensorium: Beyond the Sound. Americká experimentátorka Emily A. Sprague, ktorá sa špecializuje na meditatívne zvukové plochy a slovenská, v Prahe žijúca sound-artistka Alexandra Cihanská Machová vytvorili “jemnú zvukovú perinu,” ktorá poslúži ako soundtrack k vášmu poobedňajšiemu driemaniu. 

Koncept Little Nap Music je inšpirovaný americkým aktivistickým hnutím Nap Ministry, ktoré je úzko späté s myšlienkami Black Lives Matter. Kto má a kto nemá možnosť v dnešnej spoločnosti oddychovať? Ako vyzerajú dejiny odpočinku? Mnohé štúdie nielen v USA ukazujú jasnú koreláciu medzi sociálnou a rasovou nerovnosťou a mierou spánkovej deprivácie znevýhodnených a marginalizovaných skupín v spoločnosti. 
Spánok by nemal byť privilégiom alebo odmenou za dobre vykonanú prácu. Spánok a odpočinok je základným ľudským právom. Nap Ministry využívajú spánok ako spôsob protestu proti systému, ktorý nás núti byť neustále produktívnymi a ktorý vníma odpočinok ako niečo, čo si najprv treba zaslúžiť. V spoločnosti fetišizujúcej pracovnú vyťaženosť ako známku úspechu je opačný postup často nálepkovaný slovom “lenivosť’. Veda pritom dokazuje, že krátky “power-nap” (okolo 20-25 minút) môže mať blahodárne účinky na nervový systém, pamäť, kreativitu a zdravie. (sensorium.is)

home: Text
home: HTML Embed

.

.

.

home: Text
_MG_5576m.jpg

psalm

anotace

Priestorová zvuková skladba v prostredí virtuálnej reality pracuje so širokou škálou zvukov od fieldrecordings po syntetické zvuky alebo text, tvoriaci jednotný, asociatívny celok. Výsledným tvarom tejto kompozície je inštalácia v galerijnom prostredí, v ktorej sa poslucháč môže pohybovať a v rámci vymedzeného priestoru objavovať znejúce prostredie. Pohyb v priestore je trackovaný cez HTC Vive komponenty a jemnejší pohyb je trackovaný systémom 3D head tracking implementovaným v slúchadlách Mobius Audeze, ktoré zároveň poskytujú 7.1 Dolby Surround systém pre priestorovejší zážitok. Kompozícia je nelineárna a je síce čiastočne komponovaná aj v čase, ale hlavne je komponovaná v priestore a jej výsledný tvar je potom priamo závislý na rozhodnutiach a móde každého individuálneho poslucháča a jeho prístupe k počúvaniu. Jedná sa o osobný, individuálny posluchový zážitok, kedže prostriedkom k posluchu sú slúchadlá. Tento virtuálny zvukový priestor je jemne prepojený s reálnym prostredím skrz 4 kanálovu zvukovú inštaláciu v reproduktoroch, ktorá je ale neinteraktívna a statická a plní funkciu akejsi priestorovej ouvertúry pri prechode z vonkajšieho prostredia do prostredia inštalácie a následne do virtuálneho prostredia. V tomto diele je úplne vynechaná vizuálna zložka virtuálneho prostredia, virtuálne zvukové prostredie je tak konfrontované s vizuálnym vnemom reálneho - hmotného prostredia inštalácie. Zvuková inštalácia tohto typu otvára mnoho otázok ohľadne rôznych aspektov virtuality a interaktivity, posluchových módov a sústredenia. Dotýka sa otázok vzťahu fyzického tela a virtuálneho zážitku a vplyvu nástrojov interaktivity na tento vzťah. Toto dielo si netrúfa ani nekladie za prioritu riešiť detailne žiadnu z týchto problematických otázok, je ale vytvárané s ich vedomím, a funguje skôr ako čistý, zvukový zážitok. Tématicky táto práca na jednej strane pokračuje v autorkinej dlhodobejšej snahe o hľadanie emócie a sentimentu v digitálnom a post-digitálnom zvukovom prežitku, so zrejmou tendenciu k rekontextualizácii patosu a gýču. V tomto diele autorka toto hľadanie rozširuje o aspekt viery v postinternetovej realite a hľadá prevažne v úryvkoch internetových zdrojov nápevy svojich osobných, súkromných a súčasných žalmov (prejavy o enviromentálnej kríze a pod.). Tieto nápevy potom konfrontuje s úryvkom textu žalmu 23, ktorý si autorka vybrala z dôvodu výrazných konotácií s vybranou problematikou i osobným prežitkom, jeho poetickej kvalite i silnej asociačnej schopnosti.

home: Text
home: Pro Gallery
home: Quote

.

.

.

home: Text
Snímka obrazovky 2021-05-01 o 18.57.26.

composition for the project trick the ear by Vojta Žák

composition inspired by the allegories of virtues and vices situated at the Kuks Hospital commisioned by Vojta Žák for his web based multichannel spatial interactive audio player/listening device 

https://tricktheear.eu/vr-music/

home: Text

trick the ear: 2D preview of Trick the ear web spatial audio player

home: About

.

.

.

home: Text
home: Text
home: HTML Embed

.

.

.

home: Text

music is the key to womans heart: live in punctum Prague

2020 video (c) Radim Labuda

home: About

music is the key to womans heart :live in skaut institute Prague

home: HTML Embed

.

.

.

home: Text
lomZVUKfest2018_edited_edited.jpg

ZVUK festival LOM Space Bratislava

live performance 2018

home: Text
home: HTML Embed

.

.

.

home: Text
IMG_20181124_174551_edited.jpg

digital unrealities: study II

interactive sound installation

Alexandra Cihanská Machová_Sara Pinheiro_Jiří Rouš_Petr Zábrodský

Digital Unrealities je výzkumný projekt, který vznikl v roce 2017 v Centru audiovizuálních studií FAMU za podpory Studentské grantové soutěže AMU.

‘Digital Unrealities’ propojuje teoretický a praktický výzkum zabývající se vztahy mezi zvukem, realitou a virtualitou. Vychází z myšlenky, že zvuk patří k základním prostředkům poznávání skutečnosti (toho, co nás obklopuje), co je v přímém vztahu s vnímáním fyzického prostoru, předvídatelnými modely chování, nebo zvukovými asociacemi.

home: Text
home: Pro Gallery
sentimentalinstal.jpeg

sentimental

multichannel sound installation /third and last part of the sound composition with the same title

Sentimental je 9 kanálová prostorová zvuková kompozice instalovaná do prostor atria AMU na malostranském náméstí v Praze. Tato kompozice je současne poslední ze souboru tří kompozic se stěžejným názvem, které jsou příbuzné jak tematicky, tak zvolenými kompozičními postupy. Tyto tři kompozice vznikaly v průběhu tří let (2016 - 2019).


Typickým pro všechny tři kompozice je použití terénní nahrávky jistého prostředí jako jakési výchozí pozice poslechové situace. S tím se pojí také velmi podobná forma všech tří skladeb. Dalším výrazným prvkem je použití hlasu, v každé kompozici jinak deformovaného, a pokaždé na konec tvořícího jakýsi sbor, nedokonalý, rozlazující se chorál. Tematicky se všechny tři kompozice vážou na velmi intimní, osobní autorčinu zkušenost. Přejímání odpovědnosti za rozhodnutí o někom jiném. Budoucnost jako konsekvence těchto rozhodnutí. Jediné správné rozhodnutí jsou žádná rozhodnutí.

Láska a péče jako odpověď na strach. Konejšit.Pravidelná, a v čase proměnlivá harmonická řada je sama o sobě sborem. Hlasy spektra se pohybují, otáčí, rozchází a potkávají, od chaosu po čistou kvintu, od noisu po sinus, po tón. Sentimental je vzpomínkou na tento tón, který v sobě obsahuje, či aktuálně, nebo potenciálně, celé spektrum. Vzpomínkou na bod v prostoru, který je průsečníkem všech aktuálních i potenciálních přímek. Vzpomínkou na moment v čase.Sentimental je znovuobjevování bez ironie prožitého patosu, upřímné emoce.

home: Text

Intruder

1st part of the three part composition Sentimental.

home: HTML Embed

Pojď

1st part of the three part composition Sentimental.

home: HTML Embed

Sentimental

3rd part of the three part composition Sentimental.

home: HTML Embed
lucacojo.jpeg

riečně

sound installation in cooperation with jonáš gruska

Site-specific sound installation for historical “sun-bathing spa” in Luhačovice, Czech republic. Main idea of the work was the decontextualisation of the sounds of its own specific environment and experimenting with contrasting listening situations, dealing with intimacy and public listening.

All used sounds were recorded during several days and nights in various parts of the spa and consequently processed and reproduced in two distinctive listening positions: three petite drawers hidden in change-room like departments alongside the spa versus public address system imitating experience, imitating experience of village broadcasting systems from the past.

Conceptually we were fascinated by the fact, that the spa is currently basically dead, since the main attraction – swimming pool is not suitable for humans due to harmful plants – contamination. We tried to examine the possible return of the clear waters, river where the water is sourced and the general idea of resuscitation, rejuvenation. That is why we decided to record a lot of the sounds in the water itself, and bring it to the attention of the visitors and listeners.

Location: Sluneční lázne, Luhačovice, Czech Republic
Date: 29. 6. – 2. 7. 2017

home: Text